Privacystatement

Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland persoonsgegevens?
Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

    • Kinderen, leiding, hoofdleiding, bestuur en vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland.
    • Ouders die op een of andere manier contact (e-mail, Facebook) hebben gehad met Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland.
    • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur, hoofleiding en leiding van Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland verwerken persoonsgegevens op papier en in MS-office.

Verwerkt Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan een aan de vraag ‘gebruikt uw kind medicijnen?’ op het inschrijfformulier. Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Bestuur, hoofdleiding en leiding.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je deelname worden bewaard om statistische informatie zoals deelnemers over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de stichting met deze informatie mogelijk oud-deelnemers te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland van mij verwerkt?
De gegevens die zijn ingevuld tijdens het inschrijven worden verwerkt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door stichting Vakantiespelen Gelders Eiland kun je terecht bij bestuur@vakantiespelengelderseiland.nl.

Wijzigingen privacystatement
Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement voor het gebruik van inschrijving te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacystatement is 25 mei 2018 herzien door stichting Vakantiespelen Gelders Eiland.